Om in aanmerking te komen voor het STAP-budget...

  • ...heb je dit kalenderjaar nog geen STAP-budget heeft gekregen;
  • ...ben je ouder bent dan 18 jaar;
  • ...ontvang je geen AOW;
  • ...heb jij of jou partner de Nederlandse nationaliteit heeft of een andere nationaliteit van een land binnen de Europese Unie;
  • ...ben je volksverzekerd. Heb je de afgelopen 27 maanden minstens 6 maanden in Nederland gewoond, gewerkt of een uitkering gehad? Dan ben je verzekerd voor de volksverzekeringen.

*Bron: https://www.stapuwv.nl/stap/p/STAP-informatie