Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over de door u gekochte trainingen en/of proefexamens. Mocht u een klacht hebben meld ons dit dan zo spoedig mogelijk.


Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat de afgenomen training of proefexamen niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.


Als u een klacht bij ons indient zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.

U kunt een klacht melden via het aanmaken van een support ticket, het invullen van ons contactformulier, een e-mail naar support@icttrainingen.nl of een brief naar Icttrainingen.nl, Postbus 4148, 6803 EC Arnhem.