STAP-budget wordt eerst als voorschot uitgekeerd aan icttrainingen.nl.


Afronden training

Wanneer je STAP-budget toegekend krijgt, moet je er alles aan doen om de training af te ronden. Een training is (succesvol) afgerond:

  • wanneer je een diploma of certificaat ontvangt, of,
  • wanneer je kunt laten zien dat je ten minste 80% van de training hebt hebt afgerond.


Na het afronden van de training, levert de opleider een bewijs van deelname aan bij UWV. Hierin staat dat je de training hebt afgerond.


Wijzigingen en meldingen

Lukt het je niet om de training geheel of op tijd af te ronden? Geef dit aan het UWV door. Laat het hun ook weten als je niet aan de overige subsidieverplichtingen kunt voldoen. Zijn er omstandigheden die van belang zijn voor de subsidie die kunnen leiden tot een wijziging, intrekking of vaststelling? Dan moet je dit ook melden. Geef bij jouw melding een toelichting en voeg eventueel belangrijke documenten toe. Wijzigingen of meldingen kunt je doorgeven via Mijn STAP-budget.


Doet een situatie als hierboven zich voor, dan kan het UWV besluiten de einddatum van de training te verschuiven naar een latere datum.


Meewerken aan onderzoek rechtmatigheid

Met de ontvangst van STAP-budget gaat je akkoord met onderzoeken naar de rechtmatigheid van het verstrekken van jouw subsidie. Het UWV kan daarvoor een steekproef doen. Zij vragen je dan om inlichtingen te geven die zij nodig hebben voor evaluatie van deze regeling. Jouw medewerking hieraan is verplicht.


Terugvordering en mogelijke uitsluiting

Als je zich niet aan de verplichtingen houdt die bij STAP-budget horen, kan het UWV de subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen. Ook kun je voor ten hoogste 2 jaren worden uitgesloten van verdere toegang tot een subsidieaanvraag. Het niet nakomen van de verplichtingen moet dan wel jouw schuld zijn.


* Bron: https://www.stapuwv.nl/stap/p/STAP-informatie